loading

TT38 Talent test

Er du interesseret i målrettet udvikling, et fantastisk arbejdsliv og en virksomhed i fremgang.

Så er TT 38 talentprofil et fremragende værktøj til dette.

Som coach og mentaltræner, bruger jeg TT38 tests, i mit samarbejde med virksomheder, som en del af medarbejder og lederudvikling

TT38 er en test, der afdækker styrker og talenter i jeres virksomhed. Når I som virksomhed, bruger jeres talenter optimalt, blomstrer jeres medarbejdere og lykkedes med opgaverne. Når I kender jeres medarbejders talenter og non-talenter, kan I skabe de bedste betingelser for effektivitet og udvikling og skabe supportsystemer, der sikrer balance og bredde i teamet.

De fleste virksomheder har prøvet at fejlrekruttere en medarbejder, mislykkedes med at få samarbejdet til at virke optimalt, eller overværet dårlig ledelse. Det koster alt sammen på bundlinjen, skaber interne frustrationer og manglende effektivitet. TT 38 talentprofil, er et dynamisk værktøj, til personlig udvikling, rekruttering, teamarbejde, ledelse og organisationsudvikling.

Formået med TT38 talenttesten er at få valide data om medarbejdere og ledere, så man kan sætte alle bedst muligt i scene. Derved opnår man gladere, mere engagerede og mere produktive medarbejdere. I minimerer fejlrekruttering og medarbejderomsætning, som koster dyrt og trækker ressourcer fra det faste personale. Der er mange gode grunde til at bruge talenttest som et ledelsesmæssigt værktøj:

Beskrivelse

Når du har taget TT38® Talenttesten, bliver en rapport genereret på baggrund af dine resultater. Rapporten er cirka 20 sider lang, og indeholder ikke blot en komplet oversigt over dine talenter, men også vurderinger af, hvordan disse talenter har indflydelse på din adfærd i dagligdagen. Den indeholder videre ni grafer, som hver fortæller noget om, hvordan du bedst sættes i scene i en professionel kontekst. Rapporten vil hjælpe dig og dit team med at opnå en forståelse for egne og hinandens talenter, og hvordan I kan bruge dem til at udvikle jer og forbedre produktivitet, trivsel og accept af hinandens stærke og svage sider.

Nedenfor er nogle af rapportens elementer beskrevet med fokus på, hvordan I kan bruge dem til at spille på jeres styrker og få det bedste ud af de menneskelige ressourcer, som er afgørende for jeres succes.

Repræsenterer testens motor, og den er et af de vigtigste elementer i den rapport, som genereres til dig, efter du har færdiggjort TT38-testen. Det er en oversigt over de 34 talenter rangordnet efter deres styrke i relation til hinanden. Talenter afspejler kognitive evner, mønstre og måder, som mennesker reagerer på. Arbejder du med dine toptalenter, er du efficient og kan levere mere og bedre output, end hvis du arbejder med dine midtertalenter. Tilmed er det energigivende og sjovt, idet du præsterer og laver få fejl. Det er med til at øge engagement og trivsel, som er to faktorer videnskaben for alvor peger på, når den leder efter markører for høj produktivitet. Modsat vil du formentlig hurtigt være drænet for energi, når du arbejder med dine bundtalenter, og du risikerer tilmed at arbejdet er fejlbehæftet.

Viser hvad din talentsammensætning betyder for dine diskussionsstyrker, som er en betegnelse for den stil, som du er mest tilbøjelig til at tilgå i en diskussion. Hver diskussionsstyrke repræsenterer en fordeling af dit fokus på målet og dit fokus på relationen. Er din styrke for eksempel at være kompromissøgende i en diskussion, er det et udtryk for, at du deler dit fokus ligeligt mellem at nå målet og bevare relationen med dine diskussionspartnere. Grafen kaster lys over, hvilken diskussionsposition du vil indtage per automatik, hvis du ikke reflekterer over det. Forståelse for egne diskussionsmønstre er en uundværlig fordel, hvis man ønsker at lære om samspillets karakter i sit team.

Giver dig indsigt i, om du er i risikozonen for at udvikle en eller flere af tre specifikke stresstyper. Den lodrette markering indikerer gennemsnitsrisikoen for at udvikle stress for den danske befolkning, og overskrider du denne, bør du være ekstra opmærksom på mulige stressfaktorer i din hverdag. Grafen gør det muligt for dig og din chef at tilrettelægge individuelle forebyggende indsatser, så risikoen for stress og udbrændthed på arbejdet minimeres. Det bliver i høj grad muliggjort af forståelsen for hvilken stressprofil, du formentlig udviser, hvis det er ved at gå galt.

Motivationsstyrker er tæt beslægtet med drivestyrker, men er alligevel et mere konkret udtryk for, hvad der giver dig energi, når du arbejder. Det kan fungere som en vejledning for din leder, som nemmere kan sætte dig ønskeopgaver, hvis han eller hun er klar over, at du søger for eksempel frihed og status i din professionelle tilværelse. Visse elementer kan modsat have en demotiverende effekt på dig, og det er afgørende, at din leder ikke forsøger at motivere dig på forkert vis, da det kan mindske dit engagement og føre til dårligere resultater.

Testimonials:

Vi har samlet nogle af vores kundehistorier, der fortæller, hvordan de har benyttet Mindmove. Vi håber, at du kan få lidt inspiration fra historierne til din mentaltræning.